top of page

קצת על השמנה ועודף משקל

ההשמנה היא מגיפה הנמצאת בתאוצה. ההשמנה ועודף משקל אינם רק תיאורים, אלו הם מצבי בריאות. השמנה היא אחת מתופעות הלוואי של תרבות השפע, המאופיינת במזון, זמין, מהיר, עתיר קלוריות, יחד עם העדר פעילות גופנית.

מאזן האנרגיה הוא הגורם העיקרי הקובע אם נעלה, נרד או נשמור על המשקל וזהו סוד המשחק. המאזן הקלורי שווה להכנסה האנרגטית(Intake)  פחות ההוצאה האנרגטית (Energy expenditure) מכאן, שהירידה במשקל נובעת מיצירת מאזן אנרגטי שלילי.

הסיבות להשמנה הינן אינטראקציה בין גורמים סביבתיים, גנטיים, חברתיים וגורמים התנהגותיים. כאשר מסתכלים על ההשמנה ברמת האוכלוסייה, קשה להסביר את העלייה המהירה בשכיחותה כתוצאה משינויים גנטיים וסביר יותר שהיא נובעת כתוצאה משינויים התנהגותיים בהרגלי האכילה ובפעילות הגופנית דבר שהוביל לשינוי המאזן בין הצריכה להוצאה האנרגטית.

 

מבחינה פיזיולוגית, השמנה היא מצב בו רקמת השומן גדולה מהטווח הנורמלי. ליישום הגדרה זו נדרש:

 1) להגדיר את כמות השומן בגוף הנחשבת לנורמלית. 

 2) שיטה אמינה קלה ומדויקת שבאמצעותה נוכל לאמוד את כמות השומן ואת הרכב הגוף.

על מנת לפשט את התהליך פותח מדד מסת הגוף (ה- BMI) אשר מחושב ע"י חלוקה של משקל הגוף (בק"ג) בגובה (במטרים) בריבוע. יש לציין שמגבלתו העיקרית של ה- BMI הוא שאינו משקף את הרכב הגוף, את כמות השומן או פיזורו בגוף.

לדוגמא את אותו יחס משקל לגובה (אותו BMI) ניתן למצוא אצל אדם שרירי בעל אחוז שומן נמוך ובאחר הסובל מהשמנה עם אחוז שומן גבוהה (לחישוב ה-BMI ולמידע נוסף לחצ/י כאן).

 

השמנה מהווה גורם סיכון למספר בעיות בריאותיות, כגון:

  • יתר לחץ דם.

  • דיסלפידמיה (פרופיל שומני דם לקוי).

  • סוכרת סוג II.

  • מחלות לב וכלי דם.

  • שבץ .

  • סוגי סרטן שונים.

  • בעיות אורתופדיות.

  • קשורה לאיכות חיים ירודה המאופיינת בעייפות, אי פריון והפרעות שינה.

 

על דיאטה ותזונה נכונה

תזונה נכונה היא מרכיב מרכזי במסגרת אורח חיים בריא, לכל אדם צרכים תזונתיים אחרים, המתבססים על מחלותיו, משקל גופו ואורח חייו.

דיאטה היא משטר תזונתי (ולא רק הגבלה קלורית) המשתנה בהתאם למגבלותיו, להשקפת עולמו או למסגרת החברתית שבה חי הפרט. הקושי עיקרי בשינוי המשטר התזונתי ואימוץ משטר של דיאטה הוא יישומו של המשטר, ההתמדה בו ואימוצו כשגרת חיים.

לירן לוי, דיאטן קליני וספורט (B.Sc), מאמן כושר גופני.

bottom of page